Danh mục sản phẩm

Video Clip

Báo giá

1.Vải thun cotton

STT

LOẠI SẢN PHẨM

Cổ trụ

Cổ tròn

Thêm bo tay

Thêm may dằn hết áo

01

Vải cotton 65/35 PE

40.000 / áo

35.000 / áo

3.000 / áo

4.000 /áo

02

Vải cotton 65/ 35 mỏng

55.000 /áo

50.000 /áo

5.000 /áo

4.000 /áo

03

Vải cotton 65/35 dày

75.000 /áo

60.000 /áo

5.000/áo

4.000 /áo

 

         

 

 


 

2.Vải thun CÁ SẤU

T

LOẠI SẢN PHẨM

CỔ TRỤ

CỔ TRÒN

THÊM BO TAY

THÊM MAY DẰN HẾT

01

Cá sấu 4 chiều pe

65.000 /áo

 

áo

4.000/áo

02

Cá sấu 65/35 4 chiều

75.000 /áo

0 /áo

 

4.000 /áo

03

Cá sấu 4 chiều 65/35 poly thái

75.000/

70.000/áo/

 

4.000/áo

3 . Vải Mè

STT

Loại sản phẩm

Cổ trụ

Cổ tròn

Thêm bo tay

Thêm may dằn hết

01

Mè =Thun Lạnh

55.000 /áo

50.000 /áo

5.000 /áo

4.000 /áo

02

Mè  lưới

70.000 /áo

60.000 /áo

 

4.000 /áo


 

  

   

    

 

           

 

► Giá trên chưa IN  - THÊU – VAT 10 %